Den 15 mars (fredag i första fasteveckan) ”Kanske…”

Den 15 mars (fredag i första fasteveckan) ”Kanske…”

Den 15 mars: fredag i första fasteveckan

Kanske…

 

Dagens bibeltext

Jona 3:1–10

 

Studium och reflektion

Tillbaka på ruta ett! Jona får än en gång i uppdrag av Gud att ta sig till Nineve och predika:

Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.

Och denna gång beger sig Jona verkligen till Nineve. Där framför han detta budskap:

Om fyrtio dagar skall Nineve förstöras.

Det var alltihop. Inga om och inga men. Det fanns inget löfte om att ifall folket omvänder sig så ska det kommande straffet utebli. Det enda Jona säger är att Nineve ska förstöras om fyrtio dagar. Punkt slut.

Men nineviterna ångrar sig och omvänder sig, trots att det inte finns några löften i Jonas predikan; inga garantier för att staden skulle kunna räddas.

Det kan vara värt att fundera på om det Jona verkligen framför allt som Herren befallde att Jona skulle predika för nineviterna, eller om han bara säger en del av det. Intressant nog inleder Jona inte förkunnelsen med den sedvanliga profetformeln: ”Så säger Herren.”

Men när Nineves kung får höra Jonas domsord skickar han likväl ut en kungörelse till alla om fasta och omvändelse:

Var och en skall upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede, så att vi inte går under.

Det är alltså inte profeten Jona som säger så, utan den ninevitske kungen.

”Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede.” Detta ”kanske” återfinns även i en annan bok i bibeln, nämligen i profeten Joels bok. Där är orden riktade till Guds heliga tempelstad Jerusalem:

Nu, säger Herren,
skall ni vända er till mig
med uppriktigt hjärta,
under fasta, gråt och klagan.
Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd åter till Herren, er Gud.
Han är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och rik på kärlek,
han ångrar det onda han hotat med.
Kanske ändrar han sig
och låter välsignelsen vara kvar,
till matoffer och dryckesoffer
åt Herren, er Gud.
Stöt i horn på Sion!
Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!

En del bibelforskare tänker sig att berättelsen om Jona egentligen är en utläggning av Joels text i liknelsens form.

Ordet ”kanske” låter möjligen vagt och osäkert. Men i berättelsen om Jona visar Nineves kung att han har förmåga att läsa mellan raderna. Han anar att när Jona presenterar Herren som en Gud som kommer med dom och förstörelse, är ännu inte sista ordet sagt om Gud. Det finns mer att säga om Gud: nämligen nåd, barmhärtighet och kärlek.

 

Fundera vidare

Vad skulle det kunna innebära för dig i din livssituation att ”tro på vad Gud har sagt”?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: I kampen mot ”ondska och övergrepp”.

För samhället och världen: Om mer kärlek och barmhärtighet i världens storstäder.

För mig själv och mina nära: Om hjälp att inte ”gå under”.