Author: Stefan

Om vi ställer frågan ”Är Jesus enda vägen till Gud?”, eller om vi påstår att det verkligen är så, behöver vi väl rimligen först svara på vilken Gud, eller vad vi ens menar med Gud?...

Det lilla vandringssällskapet hade redan utstått många strapatser och hårda prövningar, och mött många hinder på vägen. Nu hade de, sent på natten, kommit fram till ännu ett hinder – ett helt oövervinnligt hinder: en stängd, massiv stenport i ett berg. ...

Inför en sådan tanke kan vi kanske känna oss förlägna, och rentav vilja protestera – precis som Simon Petrus gjorde när han utbrast: ”Herre, skall du tvätta mina fötter! Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter!” ...

Här finns alla "andakter i fastetid" samlade: Bibelstudier, reflektioner och böneämnen för varje dag under fastan 2019. ...

Den 20 april (påskafton) Att göra som man brukar   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:38–42   Studium och reflektion Dagens bibeltext är i evangelieboken egentligen läsningen för långfredagens kvällsgudstjänst. I Johannesevangeliets beskrivning av Jesu begravning nämns två personer: Den ena är Josef från Arimataia. Det här är enda gången Johannes nämner honom, men med...

Den 19 april (långfredagen) Korset   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:17–37   Studium och reflektion Man kan berätta om en händelse på många olika sätt. Beroende på omständigheter, personlighet, preferenser och intressen kan olika detaljer i en och samma händelse bli mer eller mindre viktiga för oss. Så är det också med den...

Den 18 april (skärtorsdagen) Det nya förbundet   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 13:1–17   Studium och reflektion Benämningen skärtorsdag, kommer från ordet skär i betydelsen ”ren”. Namnet ”skärtorsdag” hänger dels ihop med berättelsen om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter; dels med att botgörarna i kyrkan denna dag återupptogs i församlingens fulla gemenskap efter...