Author: Stefan

Söndag 3 mars kl 11 Predikan: Stefan Albinsson Sång: Lilla kören Orgel och körledning: Pelle Olofson Gudstjänstledning: Eva Larsen Nattvard...

Tisdag 5 mars Sune Fahlgren, pastor i Equmeniakyrkan och docent i kyrkovetenskap, berättar om de kristnas situation i det heliga landet och reflekterar över vad det innebär att vara pilgrim i dag - i kontrast till att vara turist. Kaffe, soppa och smörgås finns att köpa från...