Author: Stefan

Egentligen är det ganska konstigt att så mycket av kyrka och kristendom har förknippats med en massa nej....

Adventstiden, även kallad julfastan, är en period då många väljer att fördjupa sitt andaktsliv. Här hittar du texter för personlig andakt för varje dag i adventstiden samt juldagen....

Den 25 december (juldagen) Jesu födelse   Jesaja 9:2–7 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå­lar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar...

Den 24 december (julafton) Fredens väg   Andra Samuelsboken 7:1–5, 8b –12, 14a, 16 Kung Da­vid ha­de nu inrättat sig i sitt hus, och Her­ren ha­de låtit ho­nom få ro för al­la fi­en­­der runt om­kring. Då sa­de han till pro­fe­ten Na­tan: ”Här bor jag i ett hus av ce­der­trä, me­dan...