Author: Stefan

Den 20 april (påskafton) Att göra som man brukar   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:38–42   Studium och reflektion Dagens bibeltext är i evangelieboken egentligen läsningen för långfredagens kvällsgudstjänst. I Johannesevangeliets beskrivning av Jesu begravning nämns två personer: Den ena är Josef från Arimataia. Det här är enda gången Johannes nämner honom, men med...

Den 19 april (långfredagen) Korset   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:17–37   Studium och reflektion Man kan berätta om en händelse på många olika sätt. Beroende på omständigheter, personlighet, preferenser och intressen kan olika detaljer i en och samma händelse bli mer eller mindre viktiga för oss. Så är det också med den...

Den 18 april (skärtorsdagen) Det nya förbundet   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 13:1–17   Studium och reflektion Benämningen skärtorsdag, kommer från ordet skär i betydelsen ”ren”. Namnet ”skärtorsdag” hänger dels ihop med berättelsen om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter; dels med att botgörarna i kyrkan denna dag återupptogs i församlingens fulla gemenskap efter...

Den 17 april (onsdag i stilla veckan) Medynk   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 12:44-50   Studium och reflektion ”Om någon hör mina ord, men inte tar vara på dem…” Idag är det dymmelonsdagen. Namnet kommer av att man denna dag ersatte kyrkklockornas metalkläppar med trästavar (”dymlar”), vilka gav en dovare klang. Enligt traditionen är...

Den 16 april (tisdag i stilla veckan) Domaren har talat   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 12:31-36   Studium och reflektion Under de första århundradena firade de kristna Jesu lidande, död och uppståndelse under en enda natt. Påskfirandet så som vi känner till det, där åminnelsen av de olika händelserna i passions- och påskberättelsen...

Den 15 april (måndag i stilla veckan) Ingenting hjälper   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 12:17–19   Studium och reflektion Av de fyra nytestamentliga evangeliernas redogörelser för Jesu sista vecka fram till korsdöden följer vi i år Johannesevangeliets version. Johannesevangeliet är annorlunda uppbyggt än de tre andra evangelieskrifterna som ingår i Nya testamentet. Det kretsar...

Den 14 april (palmsöndagen) Vägen till korset   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 12:1–16   Studium och reflektion Idag börjar stilla veckan, som minner om Jesu sista vecka i Jerusalem. Stilla veckan inleds med palmsöndagen, då Jesus red in i Jerusalem, och avslutas med ”de tre heliga dagarna”: skärtorsdagen; då Jesus instiftade nattvarden; långfredagen...

Den 13 april (lördag i femte fasteveckan) Kristi sinnelag   Dagens bibeltext Filipperbrevet 2:6–11   Studium och reflektion Under den gångna veckan har andakterna kretsat kring sångerna om Herrens tjänare som finns i Jesajas bok i Gamla testamentet. Dagens bibeltext är en nytestamentlig tjänare-sång. Paulus sitter fängslad (troligtvis i Rom eller Caesarea Palestinae,...

Den 12 april (fredag i femte fasteveckan) Upprättelse och hämnd   Dagens bibeltext Jesaja 61:1–11   Studium och reflektion Utöver de fyra sånger om Herrens tjänare som veckans tidigare andakter har handlat om, räknar vissa forskare även dagens bibeltext som en sådan sång. Bibeltexten återkommer på ett ställe i Nya testamentets evangelier, nämligen...

Den 11 april (torsdag i femte fasteveckan) Värdelös blir värdefull   Dagens bibeltext Jesaja 52:13–53:12   Studium och reflektion Den fjärde och sista av sången om Herrens tjänare är en av bibelns mest välkända texter. Den omgärdas i Jesajaboken av texter som handlar om judarnas återvändande till sitt land från den babyloniska...