Author: Stefan

Den 20 december (fredag i tredje adventsveckan) Inte omöjligt   Jesaja 7:10–14 Her­ren sade till Ac­has: ”Begär ett tec­ken av Her­ren, din Gud, ner­i­från döds­ri­ket el­ler upp­i­från höjden.” Men Ac­has sva­ra­de: ”Nej. Jag vill in­te sätta Her­ren på prov.” Då sa­de Je­­sa­ja: ”Lyss­na nu, Da­vids ätt! Är det in­te nog att ni...

Den 15 december (tredje söndagen i advent) Bana väg för Herren   Jesaja 40:1–8 Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Je­ru­sa­lem, kungör att hen­nes träldom är över, att hen­nes skuld är so­nad, att Her­ren straf­fat hen­ne dub­belt för al­la hen­­nes syn­der. En röst ro­par:...

Den 14 december (lördag i andra adventsveckan) Kärlekens makt   Malaki 4:4–6 Glöm ald­rig den lag som jag gav min tjäna­re Mo­se på Ho­reb, med stad­gar och bud för he­la Is­ra­el. Se, jag sänder pro­fe­ten Elia till er in­nan Her­rens sto­ra och fruk­tansvärda dag kom­­mer. Han skall vända fäder­nas hjärtan till...

Den 13 december (S:ta Lucia, jungfru och martyr) Vid midnatt   Andra Korinthierbrevet 10:17–11:2 Den stol­te skall ha sin stolt­het i Her­ren. Den som re­kom­men­de­rar sig själv är in­te att li­ta på, ba­ra den som Her­ren re­kom­men­de­rar. Om ni ändå kun­de stå ut med li­te dårskap hos mig – visst...

Den 12 december (torsdag i andra adventsveckan) ”Der Stürmerspruch”   Jesaja 41:13–20 Jag är Her­ren, din Gud, jag tar dig vid han­den och säger till dig: Var in­te rädd, jag hjälper dig. Var in­te rädd, Ja­kob, lil­la kryp, Is­­ra­el, du stac­kars mask. Jag hjälper dig, säger Her­ren, Is­ra­els He­­li­ge...