Author: Stefan

Den 31 mars (Midfastosöndagen) Livets bröd   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 6:24–35   Studium och reflektion Den fjärde av fastans söndagar – midfastosöndagen – har av tradition kommit att få en något ljusare ton än de andra. Dess alternativa namn i evangelieboken är Laetare, ”Gläds!” Midfastosöndagen kan få vara en rastplats –...

Den 30 mars (lördag i tredje fasteveckan) Glädjen   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 12:11–13:13   Studium och reflektion Vi vet inte hur många gånger Paulus besökte Korinth och församlingen där. Här skriver han om ett planerat tredje besök. Han anför även en bibeltext, nämligen Femte Moseboken 19:15. Ett en­da vitt­ne är in­te nog...

Den 29 mars (Fredag i tredje fasteveckan) Svaghetens kraft   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 11:16–12:10   Studium och reflektion Framgångsapostlarna (”de som rekommenderar sig själva”) drog sig inte för att skryta över den egna förträffligheten. Sådant skryt verkade gå hem hos många av Korinthierförsamlingens medlemmar. Därför visar nu Paulus (i sitt försvar...

Den 28 mars (torsdag i tredje fasteveckan) En annan Jesus   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 10:1–11:15   Studium och reflektion Nu blir Paulus åter skarp i tonen. Det känns väldigt abrupt när han just precis har försökt sporra församlingen till ett frikostigt givande. Många forskare menar därför att kapitel 10–13 egentligen är...

Den 27 mars (onsdag i tredje fasteveckan) Glada givare   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 9:1–15   Studium och reflektion När Paulus skriver Andra Korinthierbrevet befinner han sig någonstans i provinsen Makedonien – kanske i dess huvudstad Filippi. Nu skriver han till de kristna i Korinth (som låg i provinsen Achaia) att han...

Den 26 mars (tisdag i tredje fasteveckan) Allt efter förmåga   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 8:1–24   Studium och reflektion Det kan verka som om Paulus helt plötsligt byter spår i sitt brev när han nu börjar skriva om en insamling. Men kanske ska det snarare ses som en praktisk konsekvens av...

Den 25 mars (måndag i tredje fasteveckan) Dåliga rim   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 6:11–7:16   Studium och reflektion I dagens bibeltext spinner Paulus vidare på temat "i hjärtat". Tidigare i brevet skrev han ju att församlingens medlemmar är ett "brev från Kristus" som har blivit utskrivet av Paulus, "inte med bläck...

Den 24 mars (Jungfru Marie bebådelsedag) Guds mäktiga verk   Dagens bibeltext Lukasevangeliet 1:26–38   Studium och reflektion Åtminstone sedan 600-talet, och antagligen ännu tidigare, har Herrens bebådelse firats den 25 mars. I det svenska kyrkoåret är firandet nuförtiden förlagt till en närliggande söndag. Det är alltså åter dags för den här dagen...

Den 23 mars (lördag i andra fasteveckan) Under ytan   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 5:11–6:10   Studium och reflektion Trots det Paulus skrev tidigare i Andra Korinthierbrevet (dvs. att han var glad och stolt att församlingen hade kommit till rätta med den oro och sorg som hade uppstått på grund av någon...

Den 22 mars (fredag i andra fasteveckan) Påklädning pågår   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 4:15–5:10   Studium och reflektion Allt detta [dvs. alla de bekymmer och vedermödor som Paulus genomlider] sker för er skull [dvs. för att församlingen ska både växa och bli allt mer grundad i tron på Jesus]. Paulus är alltså...