Author: Stefan

Den 5 april (fredag i fjärde fasteveckan) I dessa sista dagar   Dagens bibeltext Jakobsbrevet 4:13–5:12   Studium och reflektion Jakob har tidigare sagt att ens handlingar och tal visar vad man egentligen tror (eller inte tror). Det poängterar han även i dagens bibeltext, men dessutom pekar han på att också ens...

Den 3 april (onsdag i fjärde fasteveckan) Syskonskap   Dagens bibeltext Jakobsbrevet 2:1–26   Studium och reflektion I Nya testamentet används många olika bilder för att beskriva församlingen. Till exempel: Kristi kropp, Jesu fårahjord, de heliga, Jesu lärjungar, ett rike av kungar och präster… I Jakobsbrevet utgör de Jesustroende framför allt ett...

Den 1 april (måndag i fjärde fasteveckan) En våg på havet   Dagens bibeltext Jakobsbrevet 1:1–18   Studium och reflektion Denna vecka bygger andakterna på Jakobsbrevet. Där får vi ta del av ett stycke urkyrklig undervisning, men från ett annat sammanhang och med delvis andra perspektiv än i Pauluslitteraturen. Både till språk...

Den 31 mars (Midfastosöndagen) Livets bröd   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 6:24–35   Studium och reflektion Den fjärde av fastans söndagar – midfastosöndagen – har av tradition kommit att få en något ljusare ton än de andra. Dess alternativa namn i evangelieboken är Laetare, ”Gläds!” Midfastosöndagen kan få vara en rastplats –...

Den 30 mars (lördag i tredje fasteveckan) Glädjen   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 12:11–13:13   Studium och reflektion Vi vet inte hur många gånger Paulus besökte Korinth och församlingen där. Här skriver han om ett planerat tredje besök. Han anför även en bibeltext, nämligen Femte Moseboken 19:15. Ett en­da vitt­ne är in­te nog...

Den 29 mars (Fredag i tredje fasteveckan) Svaghetens kraft   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 11:16–12:10   Studium och reflektion Framgångsapostlarna (”de som rekommenderar sig själva”) drog sig inte för att skryta över den egna förträffligheten. Sådant skryt verkade gå hem hos många av Korinthierförsamlingens medlemmar. Därför visar nu Paulus (i sitt försvar...

Den 28 mars (torsdag i tredje fasteveckan) En annan Jesus   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 10:1–11:15   Studium och reflektion Nu blir Paulus åter skarp i tonen. Det känns väldigt abrupt när han just precis har försökt sporra församlingen till ett frikostigt givande. Många forskare menar därför att kapitel 10–13 egentligen är...

Den 27 mars (onsdag i tredje fasteveckan) Glada givare   Dagens bibeltext Andra Korinthierbrevet 9:1–15   Studium och reflektion När Paulus skriver Andra Korinthierbrevet befinner han sig någonstans i provinsen Makedonien – kanske i dess huvudstad Filippi. Nu skriver han till de kristna i Korinth (som låg i provinsen Achaia) att han...