Andakt i adventstid 2019

Andakt i adventstid 2019

Adventstiden, även kallad julfastan, är en period då många väljer att fördjupa sitt personliga an­daktsliv. Kanske kan följande andaktstexter var en hjälp till sådan fördjupning. An­vänd gärna de delar av texterna som passar för just dig!

För varje dag finns några bibelläsningar. De är i regel hämtade från Den svenska evangelie­bo­­­ken (sön­dagar) och det katolska lektionariet (vardagar). Vill du bara läsa en av dagens bi­bel­texter kan du t.ex. välja ev­an­ge­liet.

Efter bibelläsningarna följer en text med rubriken ”Studium och reflektion”. Några av dessa tex­­ter är nyskrivna; andra är bearbetningar av tidigare hållna predikningar eller bibelstudier i Norr­­­­malmskyrkan. Varje dag finns det även en inbjudan att fundera vidare, och slutligen ges förslag på böne­ämnen utifrån dagens bibeltexter.

Med önskan om en fridfull adventstid och en god jul.
Stefan Albinsson, pastor

Första adventsveckan

Den 1 december (första söndagen i advent): ”Ett nådens år”

Den 2 december (måndag i första adventsveckan): ”Under taket”

Den 3 december (tisdag i första adventsveckan): ”Skenet bedrar”

Den 4 december (onsdag i första adventsveckan): ”När vi delar det bröd som han oss ger”

Den 5 december (torsdag i första adventsveckan): ”Två städer”

Den 6 december (fredag i första adventsveckan): ”Kyrie eleison”

Den 7 december (lördag i första adventsveckan): ”Vägledare”

 

Andra adventsveckan

Den 8 december (andra söndagen i advent): ”Guds rike är nära”

Den 9 december (måndag i andra adventsveckan): ”Bana väg – till och med genom ett tak om det behövs”

Den 10 december (tisdag i andra adventsveckan): ”Församlingsordningen”

Den 11 december (onsdag i andra adventsveckan): ”Att bli räknad med”

Den 12 december (torsdag i andra adventsveckan): ”Der Stürmerspruch”

Den 13 december (S:ta Lucia, jungfru och martyr): ”Vid midnatt”

Den 14 december (lördag i andra adventsveckan): ”Kärlekens makt”

 

Tredje adventsveckan

Den 15 december (tredje söndagen i advent): ”Bana väg för Herren”

Den 16 december (måndag i tredje adventsveckan): ”Med fullmakt att välsigna”

Den 17 december (tisdag i tredje adventsveckan): ”Släkten är värst”

Den 18 december (onsdag i tredje adventsveckan): ”What’s in a name?”

Den 19 december (torsdag i tredje adventsveckan): ”Skillnader och likheter”

Den 20 december (fredag i tredje adventsveckan): ”Inte omöjligt”

Den 21 december (lördag i tredje adventsveckan): ”Att öppna famnen”

 

Fjärde adventsveckan

Den 22 december (fjärde söndagen i advent): ”Herrens moder”

Den 23 december (måndag i fjärde adventsveckan): ”Fortsättning följer”

Den 24 december (julafton): ”Fredens väg”

 

Jul

Den 25 december (juldagen): ”Jesu födelse”