Author: Stefan

Det vet alla som har haft något skräp i ögat, hur det liksom upptar ens koncentration helt och hållet. Det påverkar hela ens person....

”Lasaros, kom ut!” Min tro är att de orden ständigt och jämt uttalas från evigheten av livets och kärlekens allmakt rätt in varje människas liv....

Det var ju ett fasligt tjat om falska profeter i de här bibeltexterna. Överallt verkar de finnas: illasinnade människor som vill få en på avvägar. Överallt och hela tiden gäller det att se upp. ...

Ibland kan vi uppleva kraften i Herrens ord så stark och så tvingande att man liksom inte kan göra så mycket annat än att släppa det man har för händerna och följa. Men oftare och för de flesta är det väl lite mer så att...

Vem vet – det är kanske egentligen bra att vara en Gudsfiende? Det är kanske bra att ta avstånd från Gud och att hålla Gud så långt ifrån en som man bara kan?...