Author: Stefan

Den 6 mars: askonsdagen Bön och fasta   Dagens bibeltext Lukasevangeliet 5:33–39   Studium och reflektion Idag börjar fastetiden som pågår fram till festernas fest: påsken. För den som vill kan fastetiden få vara en tid för eftertanke. Vad är viktigt i livet? Hur vill jag gestalta min tro? Hur vill jag...

Sedan gammalt är fastetiden en period under året som många har valt att använda till att fördjupa sitt andaktsliv; bibelläsningen och bönen. Kanske kan Norrmalmskyrkans "Andakt i fastetid" vara en hjälp till det....

Att vara sedd av, att vara känd av, att vara tillhörig något som är mer varaktigt än alla omständigheter och tillfälligheter; något starkare än alla makter; än alla krav och pålagda, påtvingade förväntningar....

Det vet alla som har haft något skräp i ögat, hur det liksom upptar ens koncentration helt och hållet. Det påverkar hela ens person....

”Lasaros, kom ut!” Min tro är att de orden ständigt och jämt uttalas från evigheten av livets och kärlekens allmakt rätt in varje människas liv....

Det var ju ett fasligt tjat om falska profeter i de här bibeltexterna. Överallt verkar de finnas: illasinnade människor som vill få en på avvägar. Överallt och hela tiden gäller det att se upp. ...