Author: Stefan

Jag tror att alla, eller åtminstone de flesta av oss, har åtminstone någon erfarenhet av att ha kommit till en sådan punkt i livet där något måste hända; man måste göra något; ta ett steg i en ny riktning – annars dör man....