Author: Stefan

Egentligen är det ganska konstigt att så mycket av kyrka och kristendom har förknippats med en massa nej....

Adventstiden, även kallad julfastan, är en period då många väljer att fördjupa sitt andaktsliv. Här hittar du texter för personlig andakt för varje dag i adventstiden samt juldagen....

Den 25 december (juldagen) Jesu födelse   Jesaja 9:2–7 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå­lar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar...

Den 24 december (julafton) Fredens väg   Andra Samuelsboken 7:1–5, 8b –12, 14a, 16 Kung Da­vid ha­de nu inrättat sig i sitt hus, och Her­ren ha­de låtit ho­nom få ro för al­la fi­en­­der runt om­kring. Då sa­de han till pro­fe­ten Na­tan: ”Här bor jag i ett hus av ce­der­trä, me­dan...

Den 22 december (fjärde söndagen i advent) Herrens moder   Jesaja 52:7–10 Härligt är att höra budbära­rens steg när han kom­mer över ber­gen, han som bär bud om se­ger, som ro­par ut go­da ny­he­ter, bär bud om rädd­ning och säger till Si­on: ”Din Gud är ko­nung!” Hör, di­na väkta­re...

Den 21 december (lördag i tredje adventsveckan) Att öppna famnen   Sefanja 3:14–18 Jub­la, dot­ter Si­on, ro­pa ut din glädje, Is­ra­el! Gläd dig, dot­ter Je­ru­sa­lem, fröjda dig av he­la ditt hjärta! Her­ren har upphävt do­men över dig och un­danröjt di­na fi­en­der. Her­ren, Is­ra­els ko­nung, bor hos dig. Du har...