Öppen kyrka

Öppen kyrka

Från och med den 2 september är kyrkan öppen på torsdagar kl 14-15 för ljuständning, bön, stillhet och musik.