Den 18 mars (måndag i andra fasteveckan) ”All trösts Gud”

Den 18 mars (måndag i andra fasteveckan) ”All trösts Gud”

Den 18 mars: måndag i andra fasteveckan

All trösts Gud

 

Dagens bibeltext

Andra Korinthierbrevet 1:1–11

 

Studium och reflektion

Från och med idag och en tid framöver bygger andakterna på Andra Korinthierbrevet. Det är stundtals ett ganska snårigt brev. Samtidigt är det aposteln Paulus kanske mest personliga (även om han har skrivit det tillsammans med en av sina medarbetare: Timotheos).

Församlingen i Korinth (som var huvudstad i den romerska provinsen Achaia i södra delen av det nutida Grekland) hade grundats av Paulus när han hade besökt staden på en av sina missionsresor.

Paulus skrev minst fyra brev till församlingen, varav två finns bevarade och ingår i Nya testamentet. Det som nu heter Andra Korinthierbrevet är det fjärde av dessa brev. En del forskare menar rentav att Andra Korinthierbrevet egentligen är en samman­ställning av flera brev.

Andra Korinthierbrevet handlar om tro, glädje och stolthet men också om svårigheter och problem. Det handlar om styrkan och kraften i den kristna gemenskapen, men också om konflikter och bekymmer.

Brevets ton anges redan här i inledningen: Det finns svårigheter – och till och med lidanden – men genom allt finns det också en tröst och ett hopp som bär. Den Gud som såväl Paulus och församlingen tillhör och bekänner sig till är nämligen ”all trösts Gud”.

Man kan tycka att Paulus i dagens bibeltext överanvänder ordet ”tröst/trösta” så att det nästan blir tjatigt. Grundtextens grekiska ord för ”tröst/trösta” är samma ord som Jesus i Johannesevangeliet använder om den heliga Anden, och som där översätts ”Hjälparen”. Det är ett ord med bred betydelse:

Ordet betyder ”trösta”, ”uppmuntra” och ”ge ny kraft” (det som med ett fint gammalt ord kallas ”vederkvicka”), men också ”vädja”, ”uppmana” och till och med ”förmana”.

Det är alltså inte fråga om någon menlös tröst där man bara stryker medhårs. Den tröst Paulus omtalar här kan vara nog så skarp, men den har en riktning och ett mål: att befästa det kristna hoppet – ett hopp som sträcker sig bortom tidens svårigheter och lidanden, jag till och med bortom döden.

 

Fundera vidare

För vad behöver du tröst just nu?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: Om vilja och förmåga att bära varandras lidanden och söka gemensam tröst.

För samhället och världen: För alla som befinner sig i dödens närhet.

För mig själv och mina nära: Om nåd och frid.