Den 19 mars (tisdag i andra fasteveckan) ”Tröst i bedrövelsen”

Den 19 mars (tisdag i andra fasteveckan) ”Tröst i bedrövelsen”

Den 19 mars: tisdag i andra fasteveckan

Tröst i bedrövelsen

 

Dagens bibeltext

Andra Korinthierbrevet 1:12–2:11

 

Studium och reflektion

Trots att Paulus hade grundat staden Korinths kristna församling och var dess herde och apostel, var relationen dem emellan stundtals ganska ansträngd. Kanske är det därför som Paulus i brevets inledning (gårdagens bibeltext) är noga med att nämna sådant som de hade gemensamt och delade med varandra: lidandet, trösten, hoppet, Guds nåd och deras bön för varandra.

I dagens bibeltext berör Paulus två saker där han hade blivit ifrågasatt av delar av församlingen. Det ena handlade om att han inte hade kommit och besökt dem när han hade sagt att han skulle göra det. Gick det att lita på Paulus? Han verkade ju inte hålla vad han lovat!

Det andra handlade om att han i ett tidigare brev hade skrivit sådant som hade gjort några bedrövade och ledsna. Var Paulus lovprisning av de kristnas inbördes kärlek, som han hade beskrivit så vackert i Första Korinthierbrevet kapitel 13, bara tomt prat?

De här två sakerna hade några dessutom kopplat samman och dragit slutsatsen att Paulus hade varit för feg för att möta församlingen och konfrontera dem med det som han tyckte var fel hos dem. Han skulle alltså ha frångått sitt löfte att besöka dem och skrivit ett argt brev istället. Paulus skulle alltså enligt dem ha styrts av ”världslig vishet”, dvs. ha varit slug och beräknande (och feg!).

Nu försöker Paulus bemöta kritiken. Han skriver att han inte bara hade planerat, utan även verkligen sett fram emot, att få besöka församlingen. Men så kom han till insikt att det – på grund av rådande omständigheter i församlingen – inte skulle ha blivit bra, utan snarare ha förvärrat saken. Det skulle inte ha gagnat Kristi sak (och församlingen är enligt Paulus Kristi kropp, så det skulle alltså inte ha gagnat församlingens sak heller) – Kristus som är Guds stora och entydiga Ja och Amen!

Därför skrev Paulus istället det där brevet, för att i brevform ta upp och reda ut de oegentligheter som fanns i församlingen, så att när han väl sedan skulle komma till dem, skulle det besöket kunna bli till glädje och uppbyggelse både för Paulus och för hela församlingen i Korinth.

Tyvärr vet vi inte vad det rörde sig om för slags oegentligheter, men av dagens bibeltext anar vi att någon av församlingens medlemmar har gjort något som hade skadat församlingsgemenskapen; vållat sorg och oro. Men det viktiga är kanske inte exakt vad det var som hade hänt, utan att församlingen nu hade hittat ett sätt som gjorde att de kunde fortsätta vara församling tillsammans – inklusive den medlem som tidigare hade betett sig illa.

 

Fundera vidare  

Har du erfarenhet av att ha blivit missförstådd och kanske rentav svartmålad?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: Om att ”inte råda över varandras tro”, utan ”hjälpa varandra till glädje”.

För samhället och världen: För alla som är bedrövade.

För mig själv och mina nära: Om hjälp att förlåta, ”om jag nu har haft något att förlåta”.