Den 20 mars (onsdag i andra fasteveckan) ”Guds triumftåg”

Den 20 mars (onsdag i andra fasteveckan) ”Guds triumftåg”

Den 20 mars: onsdag i andra fasteveckan

Guds triumftåg

 

Dagens bibeltext

Andra Korinthierbrevet 2:12–3:6

 

Studium och reflektion

Ändrade resplaner eller ej – oavsett var i världen Paulus befinner sig upplever han sig alltid vara förd av Gud i Guds triumftåg.

Verserna om triumftåget är några av bibelns mest omdiskuterade och har tolkats på olika sätt.

Ett triumftåg var ett slags procession som genomfördes på Roms gator under stor pompa och ståt när en fältherre vunnit en viktig militär seger. Först i tåget gick fältherren (”triumfatorn”), därefter följde musikanter, präster, soldater, ämbetsmän – och krigsfångar. Meningen med triumftåget var förstås att krigsherren och hans soldater skulle hyllas, och fångarna förnedras.

Bibelforskarna diskuterar vem i ett sådant triumftåg som Paulus jämför sig själv med: En segerrik soldat som får njuta segerns sötma, eller en föraktad fånge som är på väg mot sin död? Det finns fog för båda tolkningarna:

Å ena sidan lyfter Paulus i Andra Korinthierbrevet fram tillförsikten till hoppet om att få dela Kristi härlighet.

Å andra sidan är detta en härlighet som än så länge förvaras i bräckliga lerkärl. Längre fram i brevet skriver Paulus:

Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida … Jag som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö.

Det här var en paradox som flera i församlingen hade svårt att riktigt greppa (och ärligt talat: hur lätt är det att greppa egentligen?). En person vars liv präglas av svårigheter, lidanden och död är väl själva definitionen av en misslyckad person? Inte kan väl sådant vara tecken på att den personen är delaktig av gudomlig härlighet?

Jo, hävdar Paulus i Andra Korinthierbrevet, men det är inget vi kan tänka ut ”på egen hand”. Det gamla invanda – och till synes självklara – sättet att tänka är att lidande är lika med misslyckande, och att synlig framgång är lika med ”härlighet”. Men i Kristus gäller något nytt; en ny slags ordning; ett nytt förbund, där kraften visar sig just i svagheten.

 

Fundera vidare

Vad är ett lyckat liv?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: Att inte falla för frestelsen att ”schackra med Guds ord.

För samhället och världen: Att lagar och ordningar används inte för att skada eller döda, utan till att ge människor nya livsmöjligheter.

För mig själv och mina nära: Om ”tillit till Gud genom Kristus”.