Den 29 mars (Fredag i tredje fasteveckan) ”Svaghetens kraft”

Den 29 mars (Fredag i tredje fasteveckan) ”Svaghetens kraft”

Den 29 mars (Fredag i tredje fasteveckan)

Svaghetens kraft

 

Dagens bibeltext

Andra Korinthierbrevet 11:16–12:10

 

Studium och reflektion

Framgångsapostlarna (”de som rekommenderar sig själva”) drog sig inte för att skryta över den egna förträffligheten. Sådant skryt verkade gå hem hos många av Korinthierförsamlingens medlemmar. Därför visar nu Paulus (i sitt försvar för evangeliet om korset) att han minsann också kan skryta!

Han börjar sitt skryt med att nämna något som han vet imponerade på många: sin judiska härkomst. Han (precis som även framgångsapostlarna verkade göra) tillhörde Guds utvalda egendomsfolk. Men det är nästan som att Paulus tycker att det är ovidkommande, och så går han snabbt över att nämna alla sina svårigheter och vedermödor – alltså just sådana saker som framgångsapostlarna föraktade.

Paulus drar sig inte ens för att nämna en högst pinsam historia om när han en gång tvingades fly från en stad gömd i en korg. För ”om det skall skrytas, vill jag skryta med min svaghet”. Paulus bemöter alltså framgångsapostlarna och deras beundrare med drypande ironi när han ”skryter” med sådant som inte är något att skryta över!

Paulus visste att hans andlighet var ifrågasatt av vissa i församlingen. Framgångsapostlarna kunde antagligen berätta om storslagna tecken, under och uppenbarelser. Men vad hade den tråkige Paulus att komma med? Prygel, fastor och skeppsbrott!

Men det var inte så att Paulus saknade erfarenhet av väldiga uppenbarelser och övernaturliga upplevelser. Han är mest bara rädd för att uppmärksamheten kring sådana ting riskerar att skymma budskapet om korset. Men när han – och det verkar som att han drar på det i det längsta – till slut ändå bestämmer sig för att berätta om en sådan upplevelse gör han det i tredje person – som om det handlade om någon annan än han själv. Den vedertagna tolkningen av det här textavsnittet är dock att Paulus här skriver om sig själv.

Men när han – ganska flyktigt – har berättat om himlaresan, är han snabb med att tillägga att Gud ändå hindrar honom från att bli högfärdig. Framgångsapostlarna hade nog inget större problem med att vara högfärdiga; de satte väl rentav en ära i att vara förmer än andra – och de vann ju också såväl beundran som anhängare pga. det. Men för Paulus – som hävdar att ”den stolte ska ha sin stolthet i Herren” (dvs i den Herre som blev förnedrad på ett kors) är risken att söka stolthet i något annat (om det så än handlar om andliga upplevelser) ett större problem.

Bibelläsare har genom årtusendena funderat på vad det var för en ”tagg” [i Karl XII:s bibelöversättning: ”påle i köttet”] som stack honom och som han inte blev av med. Det skulle t.ex. ha kunnat vara något slags sjukdom eller lyte, en ihärdig frestelse, fientligt sinnade meningsmotståndare eller besvärliga medarbetare. Men det spelar egentligen inte så stor roll exakt vad ”taggen” var för något, för poängen är ju att Herrens nåd är honom nog.

 

Fundera vidare

Vad är din ”tagg”?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: För församlingens/kyrkans ledare i deras ”bekymmer för alla församlingarna”.

För samhället och världen: För de ”kuvade” och ”hunsade”.

För mig själv och mina nära: Om ”Kristi omslutande kraft”.