Den 30 mars (lördag i tredje fasteveckan) ”Glädjen”

Den 30 mars (lördag i tredje fasteveckan) ”Glädjen”

Den 30 mars (lördag i tredje fasteveckan)

Glädjen

 

Dagens bibeltext

Andra Korinthierbrevet 12:11–13:13

 

Studium och reflektion

Vi vet inte hur många gånger Paulus besökte Korinth och församlingen där. Här skriver han om ett planerat tredje besök. Han anför även en bibeltext, nämligen Femte Moseboken 19:15.

Ett en­da vitt­ne är in­te nog för att fälla någon för brott el­ler förse­el­ser, vil­ken synd det än gäller. För att en sak skall avgöras måste två el­ler tre per­so­ner vitt­na.

Kopplingen mellan Paulus två eller tre besök i församlingen och budordet om två eller tre vittnen i en domstol kan verka konstlad. Den får förstås utifrån dåtidens vedertagna sätt att tolka Skriftens ord, där den ursprungliga texten kunde förses med en bredare tolkning än enbart den bokstavliga; detta utifrån övertygelsen att Guds ord är ”levande och verksamt” också i tider och sammanhang som skiljer sig från den ursprungliga kontexten. Ett sådant förfaringssätt kan ju riskera att bli godtycklig – så att bibelordet skulle kunna betyda precis vad som helst – men det fanns bland de skriftlärda ganska tydliga utarbetade tolkningsprinciper för att förhindra alltför vidlyftiga tolkningar.

Här i slutet av brevet betonar Paulus vad som är syftet med hans förmaningar och tillrättavisningar: inte att riva ner; utan att bygga upp. Grekiskans ord för ”tröst” betyder ju såväl förmaning som uppmuntran. Och Paulus skriver nu att hans förmaningar till och med är ämnade att befästa dem i glädjen:

Gläd er nu, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Det är glädjen att vara föremål för Jesu Kristi oändliga nåd. Det är glädjen över att vara mottagare av Guds översvallande kärlek. Det är glädjen att få tillhöra den mest sammanhållande av gemenskaper som någonsin har funnits och någonsin kommer att finnas: den heliga Andens delaktighet.

 

Fundera vidare

För två veckor sedan, i den första andakten om Andra Korinthierbrevet, inbjöds du att fundera på frågan: ”För vad behöver du tröst just nu?” Vad skulle du svara på den frågan i dag?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: Om ”enighet och fred”.

För samhället och världen: Att ”sanningen främjas”.

För mig själv och mina nära: Om ”nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden”.