Information med anledning av Coronaviruset

Information med anledning av Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset vill vi informera att i Norrmalmskyrkan följer vi folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi har dessa förhållningssätt för samlingar i vår kyrka:

Tvätta händerna ofta och noga
Komplettera med handsprit
Undvik onödig närkontakt
Kom inte till kyrkan vid sjukdom
Var extra försiktig efter besök i högriskområden