Semestertider

Semestertider

Kyrkan är öppen hela sommaren, med sommargudstjänst varje söndag kl. 11.00. Vår telefonsvarare lyssnas av regelbundet hela sommaren.

De anställda har semester enligt nedan:

Pastor Stefan Albinsson
Kristendomsskolan Sjövik v. 26-27
Semester v. 29-34

Pastor Elisabet Ravelojaona
Semester v. 28-32

Diakon Gunnel Näsfors
Semester v. 26-29

Församlingsmusiker Lotta Holmberg Larson
Semester v. 26-32

Församlingsmusiker Marie Rindborg
Semester v. 27-32

Expeditionssekreterare (församling och musikskola) Jonatan Larson
Semester v. 27-32

Vaktmästare Björn Landström
Semester v. 27-32

Vaktmästarbiträde Eivind Möstl
Semester v. 33-35