Predikan

 • Från och med den 4 april 2020 till och med den 29 augusti 2021 producerade Norrmalmskyrkan videoandakter. Här kan du titta på videoandakterna.

 • ”Jag vill gärna att vi i gudstjänsten på Marie bebådelsedag har med den föreslagna episteltexten; texten från Kolosserbrevet”, sa jag när vi började p

 • Pojken, den svårt ansatta pojken, vars liv hängde på en skör tråd, hade blivit ett diskussionsämne.

 • Predikan den 1 mars. "Den där lilla gnagande tanken att Gud inte vill mig väl..."

 • Vad är din drivkraft i livet? Vad är det som motiverar dig att handla på ett visst sätt; att bete dig på ett visst sätt?

 • Att lämna något – ibland till och med att lämna något gott och bra – för att få rum med något ännu bättre…

 • Predikan av Oscar Hultåker den 2 februari 2020

 • Här hittar du vårt programblad med kalendarium för februari och mars

 • Jag tror att alla, eller åtminstone de flesta av oss, har åtminstone någon erfarenhet av att ha kommit till en sådan punkt i livet där något måste hän

 • Det finns perioder i livet (så är det för mig, kanske är det så för dig också) då jag upplever att jag liksom är ställd lite vid sidan om allt och all

 • Vad tänker du om det där med vargen och lammet som ska bo tillsammans? Eller lejonet som ska äta hö som oxen? Blir du förlägen? Blir det för barnsligt

 • Egentligen är det ganska konstigt att så mycket av kyrka och kristendom har förknippats med en massa nej.