prövningens stund Tag

De två rabbinernas samtal blir ett samtal på liv och död. Samtalet handlade nämligen om den enes djupaste identitet och hela livsinriktning....