söndagen efter jul Tag

Vi får slå följe med den rättfärdige Josef och låta det han gör väcka några frågor till oss av personlig och existentiell natur; låta honom vägleda oss på en inre resa....

Vi har just firat Guds Son Jesu Kristi ankomst till jorden som människobarn, och Gud har i denne Kristus, vars födelse vi just har firat, skänkt dig en värdighet och upphöjelse som är helt enastående....