Andakt i fastetid

Andakt i fastetid

Sedan gammalt är fastetiden en period under året som många har valt att använda till att fördjupa sitt andaktsliv; bibelläsningen och bönen. Kanske kan Norrmalmskyrkans ”Andakt i fastetid” vara en hjälp till det.

I år börjar fastetiden onsdagen den 6 mars.

Här kommer du att hitta andakter för varje dag i fastan fram till påsk. Varje andakt inleds med ett förslag på läsning av en bibeltext. Ibland är flera av dessa bibeltexter valda utifrån ett gemensamt tema. Ibland är texterna istället valda så att de tillsammans ger en genom­läsning av en hel bibelbok.

Efter bibeltexten finns en text med rubriken ”Studium och reflektion”. Några av dessa texter (framförallt på söndagarna) är bearbetningar av tidigare hållna predikningar eller bibel­före­drag i Norrmalmskyrkan.

Varje dag finns det även en inbjudan att ”Fundera vidare”. Och slutligen ges förslag på böneämnen utifrån dagens text (”Be med bibeltexten”).

Du använder självklart det här materialet precis hur du vill och om du vill, men ett hett tips är att alltid börja med själva läsningen av Guds ord.

Stefan Albinsson
pastor

Här hittar du andakterna:

Vecka 10

Den 6 mars (askonsdagen) ”Bön och fasta”

Den 7 mars (torsdagen efter askonsdagen) ”Fyrtio dagar och fyrtio nätter”

Den 8 mars (fredagen efter askonsdagen) ”Livet i arken”

Den 9 mars (lördagen efter askonsdagen) ”Vila i din väntan”

Den 10 mars (första söndagen i fastan) ”Prövningens stund”

Vecka 11

Den 11 mars (måndag i första fasteveckan) ”En sumpad chans”

Den 12 mars (tisdag i första fasteveckan) ”Ett stilla sus”

Den 13 mars (onsdag i första fasteveckan) ”Att få upp ögonen för ondskan”

Den 14 mars (torsdag i första fasteveckan) ”I havets djup”

Den 15 mars (fredag i första fasteveckan) ”Kanske…”

Den 16 mars (lördag i första fasteveckan) ”Alla skäl i världen”

Den 17 mars (andra söndagen i fastan) Den kämpande tron” 

Vecka 12

Den 18 mars (måndag i andra fasteveckan) ”All trösts Gud”

Den 19 mars (tisdag i andra fasteveckan) ”Tröst i bedrövelsen”

Den 20 mars (onsdag i andra fasteveckan) ”Guds triumftåg”

Den 21 mars (torsdag i andra fasteveckan) ”Liv, ljus och Ande”

Den 22 mars (fredag i andra fasteveckan) ”Påklädning pågår”

Den 23 mars (lördag i andra fasteveckan) ”Under ytan”

Den 24 mars (Jungfru Marie bebådelsedag) ”Guds mäktiga verk”

Vecka 13

Den 25 mars (måndag i tredje fasteveckan) ”Dåliga rim”

Den 26 mars (tisdag i tredje fasteveckan) ”Allt efter förmåga”

Den 27 mars (onsdag i tredje fasteveckan) ”Glada givare”

Den 28 mars (torsdag i tredje fasteveckan) ”En annan Jesus”

Den 29 mars (fredag i tredje fasteveckan) ”Svaghetens kraft”

Den 30 mars (lördag i tredje fasteveckan) ”Glädjen”

Den 31 mars (midfastosöndagen) ”Livets bröd”

Vecka 14

Den 1 april (måndag i fjärde fasteveckan) ”En våg på havet”

Den 2 april (tisdag i fjärde fasteveckan) ”Att veta – och att handla därefter”

Den 3 april (onsdag i fjärde fasteveckan) ”Syskonskap”

Den 4 april (torsdag i fjärde fasteveckan) ”Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen”

Den 5 april (fredag i fjärde fasteveckan) ”I dessa sista dagar”

Den 6 april (lördag i fjärde fasteveckan) ”Tro som gemenskap”

Den 7 april (femte söndagen i fastan) ”Försonaren”

Vecka 15

Den 8 april (måndag i femte fasteveckan) ”Vad Jesus inte gör med den tynande lågan”

Den 9 april (tisdag i femte fasteveckan) ”Let It Shine!”

Den 10 april (onsdag i femte fasteveckan) ”Utan en strimma av ljus – eller?”

Den 11 april (torsdag i femte fasteveckan) ”Värdelös blir värdefull”

Den 12 april (fredag i femte fasteveckan) ”Upprättelse och hämnd”

Den 13 april (lördag i femte fasteveckan) ”Kristi sinnelag”

Den 14 april (palmsöndagen) ”Vägen till korset”

Vecka 16

Den 15 april (måndag i stilla veckan) ”Ingenting hjälper”

Den 16 april (tisdag i stilla veckan) ”Domaren har talat”

Den 17 april (onsdag i stilla veckan) ”Medynk”

Den 18 april (skärtorsdagen) ”Det nya förbundet”

Den 19 april (långfredagen) ”Korset”

Den 20 april (påskafton) ”Att göra som man brukar”